ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและประสานการป้องกัน(ปปส.) เข้าเยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. สำนักงาน ปปส. นำโดย ม.ล.พรวิศิษฎ์ วรวรรณ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและประสานการป้องกัน 1 (สังคม) สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปส. เข้าเยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ