สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมเตรียมความพร้อมเดินหน้าการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมเตรียมความพร้อมเดินหน้าการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้แทนเกษตรกร และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประสาสนภักดี (อาคาร B) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โดย นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายศรีสะเกษ สมาน รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายชยพล ถิลา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม

เพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร สู่แผนการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นภายในเดือนมีนาคม 2566

———————————————–

ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์
ภาพ : สมชาย มารศรี
อำนวยการข่าว : ชยพล ถิลา