ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นำทีมพนักงานส่วนกลางของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติสมัครกองทุนการออมแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นางสาวปุณยา มณีรัตนบวรชัย ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ  นำทีม พนักงานส่วนกลางของ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติสมัครกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)  โดย นายทฤษฎี ชุติวงษา ผู้ช่วยเลขาธิการ กอช. และทีมงานมารับสมัคร ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

…………………………………………………………………………..

ข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์

ภาพ : วัชร มีแสงเงิน / สมชาย มารศรี

อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์