นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านการบริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ “ร่วมสืบสาน…อุดมการณ์ที่ผ่านมา…ด้วยศรัทธา…สู่การเลือกตั้งสภาของเกษตรกร”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา  13.30 น. พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านการบริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ  “ร่วมสืบสาน…อุดมการณ์ที่ผ่านมา…ด้วยศรัทธา…สู่การเลือกตั้งสภาของเกษตรกร” ซึ่งสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนภารกิจด้านการบริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ และรับมอบนโยบายการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร จากนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ภายในงานมีการเสวนา ในหัวข้อ “เจตนารมณ์ บทบาทหน้าที่และผลงานสภาเกษตรกรแห่งชาติสู่การพัฒนาภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต” โดยนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส อดีตเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ผู้ยกร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553) โดยมีนายอติรุจ กิตติพัฒนะเป็นผู้ดำเนินรายการ และมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “ประวัติ อุดมการณ์ แนวทางการผลักดันพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 โดยนายอนันต์ ศรีพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการนี้นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการ และได้พบปะตัวแทนเกษตรกรและร่วมถ่ายภาพก่อนเดินทางกลับ

ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์
ภาพ : คณะจัดงาน
อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ