Weekly News (EP.6) สัปดาห์ที่ 2 เดือนมีนาคม 2565

Weekly News (EP.6) สัปดาห์ที่ 2 เดือนมีนาคม 2565 – สภาเกษตรกรแห่งชาติ หารือทูตพาณิชย์จีน สร้างแนวทางความร่วมมือภาคเกษตร 2 ประเทศ – สภาเกษตรกรแห่งชาติลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การผลิตและวิจัยกัญชาทางการแพทย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 สภาเกษตรกรฯหารือทูตพาณิชย์จีน สร้างแนวทางความร่วมมือภาคเกษตร 2 ประเทศ           นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวถึงการประชุมหารือแนวทางสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสินค้าเกษตร กับ นายหวาง ลี่ผิง อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และคณะ  ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ โดยอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและพาณิชย์มองว่าการค้าในอนาคตระหว่างไทยกับจีนควรดำเนินการในเรื่อง การใช้ประโยชน์จากระบบการขนส่ง โดยเฉพาะรถไฟความเร็วสูงจีน-ลาว , การเสริมสร้างและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเกษตร และเมื่อปี 2564 นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีของจีน กล่าวในที่ประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน สมัยพิเศษว่าจีนจะนำเข้าสินค้าเกษตรจากอาเซียน มูลค่า 150,000 ล้านเหรียญสหรัฐ จึงเป็นโอกาสที่สินค้าเกษตรไทยจะครองส่วนแบ่งตลาดได้มากขึ้น   สำหรับแนวทางเพื่อให้เกษตรกรไทยได้ผลิต ผลผลิต , ผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามความต้องการตลาดของประเทศจีน ได้แก่ ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันตลอดกระบวนการผลิต , […]