ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม) รายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด จำนวน 2 รายการ

https://nfc.or.th/wp-content/uploads/2024/06/purchase-67-0028.pdf