การชี้แจ้งข้อสอบถามการเช่ารถยนต์ของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2024/03/purchase-67-009.pdf