สภาเกษตรกรแห่งชาติ เจรจาส่งเสริมความร่วมมือภาคการเกษตรในด้านต่างๆ กับคณะผู้แทนมณฑลเหยล่งเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้จัดการประชุมหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการส่งออกสินค้าเกษตรต่างๆ อาทิ ผลไม้ไทย สมุนไพรไทย การเพิ่มช่องทางการตลาดของสินค้าเกษตรไทย เช่น การเข้าร่วมจัดงานแสดงสินค้าที่สาธารณรัฐประชาชนจีน การนำเสนอสินค้าเกษตรไทยที่มีความพร้อมในการส่งออก เครื่องจักรกลการเกษตร นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร การศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรไทยเพื่อส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรของทั้งสองฝ่าย ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น

นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ มอบหมายให้นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ รักษาการแทนเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยนายสิงห์ชัย เรืองขจร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอยุธยา นายสมฤทธิ์ วงษ์สวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม นายเรือง ศรีนาราง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด นายชาญยุทธ ชาวข้าวไร่ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครปฐม ที่ปรึกษาประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยะลา และผู้แทนจากกรมประมง เข้าร่วมการประชุมหารือร่วมกับคณะผู้แทนมณฑลเหยล่งเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Mr. Tan Baicheng (ถาน ไบ่เฉิง) ประธานกรรมการสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มณฑลเหยล่งเจียงและคณะ พร้อมกับคณะผู้แทนสมาคมส่งเสริมเศรษฐกิจและความร่วมมือการค้าอาเซียน-จีน นำโดย นายวิจิตร หยาง นายกสมาคมฯ เพื่อหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือภาคการเกษตรในด้านต่าง ๆ ระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับมณฑลเหยล่งเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายต่อไป

ข่าว : ศดิศ พัลลภรักษา
ภาพ : ศดิศ พัลลภรักษา
อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ