ครบรอบ 13 ปี วันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติ

สภาเกษตรกรแห่งชาติ (สภช.) โดยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (สกช.) พร้อมด้วยสภาเกษตรกรจังหวัด (สภจ.) โดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด (สกจ.) ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ และกรุงเทพมหานคร ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครบรอบ 13 ปี อย่างพร้อมเพรียงกันในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566
สำหรับสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้เริ่มกิจกรรมด้วยการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจําศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

หลังจากนั้น นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวเปิดงานฯ โดยมีนายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ รักษาการแทนเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นผู้อ่านสารจากนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และอ่านสารจากร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครบรอบ 13 ปี วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566

นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ยังให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจากแขนงต่าง ๆ ในเรื่องทิศทางการแก้ปัญหาของเกษตรกร ทั้งปัญหาเร่งด่วนของพี่น้องเกษตรกร ปัญหาจากโครงการทางการเกษตร

ถัดมาประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้เชิญแขกผู้ทรงเกียรติเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ผู้บริหารสภาเกษตรกร สมาชิกสภาเกษตรกร พนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกร และเกษตรกรทั่วประเทศ

และในวันคล้ายวันสถาปนาในครั้งนี้ยังได้มีกิจกรรมเสริมสร้างการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และจิตอาสาทำความดี ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เขตหลักสี่ ณ วัดหลักสี่ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

———————————————–

ข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ

ภาพ : กองสื่อสารและสารสนเทศ และ พิเชษฐ์ บุญสนอง