ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4

http://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2023/10/purchase-66-014.pdf