ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อเลื่อนพนักงานขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับอำนวยการต้น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการระดับต้น (หัวหน้ากลุ่มหรือหัวหน้าฝ้ายหรือหัวหน้าส่วน)

https://nfc.or.th/wp-content/uploads/2022/09/Recruitment-65-025.pdf