Weekly News EP.24 @ สิงหาคม 2565

Weekly News EP.24 @ สิงหาคม 2565 • สภาเกษตรกรแห่งชาติเปิดโอกาสให้ห้องปฏิบัติการกลางเข้าพบ เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน • สภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าร่วมงานประกาศผลและมอบรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 14 • สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์ “คุยคิดพา สอ.สกช.ไปต่อปีที่ 3”  

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 สภาเกษตรกรแห่งชาติเปิดโอกาสให้ห้องปฏิบัติการกลางเข้าพบ เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน          นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวถึงการให้การต้อนรับนางสาวนลินี  สุรดินทร์กูร ผู้อำนวยการส่วนพาณิชย์และพัฒนาธุรกิจ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด และทีมงาน โดยมีผู้บริหารสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วม เมื่อวันที่​ 11​ ส.ค.2565​ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ว่า เพื่อให้ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ได้แนะนำบริการในด้านต่างๆรวมถึงแนวทางด้านความร่วมมือเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของทั้งสองหน่วยงานนำสู่ความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่อไปนั้น  สภาเกษตรกรแห่งชาติให้ความสำคัญกับปัญหาและความต้องการของพี่น้องเกษตรกรเสมอ จึงได้พยายามประสานและหารือกับทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในด้านต่างๆ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรผ่านพ้นปัญหาด้านบริการการตรวจสอบด้านการเกษตรสาขาต่างๆ เช่น บริการทดสอบหาสารเคมีตกค้าง บริการทดสอบตามมาตรฐานของรัฐ บริการทดสอบหาสารสำคัญในพืชสมุนไพร ฯลฯ เป็นต้น โดยทางบริษัทฯยินดีพิจารณาเพื่อเกษตรกร​  ผู้ประกอบการเกษตรรายย่อย  วิสาหกิจชุมชน […]