ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565

สภาเกษตรกรแห่งชาติเปิดโอกาสให้ห้องปฏิบัติการกลางเข้าพบ เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

         นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวถึงการให้การต้อนรับนางสาวนลินี  สุรดินทร์กูร ผู้อำนวยการส่วนพาณิชย์และพัฒนาธุรกิจ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด และทีมงาน โดยมีผู้บริหารสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วม เมื่อวันที่​ 11​ ส.ค.2565​ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ว่า เพื่อให้ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ได้แนะนำบริการในด้านต่างๆรวมถึงแนวทางด้านความร่วมมือเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของทั้งสองหน่วยงานนำสู่ความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่อไปนั้น  สภาเกษตรกรแห่งชาติให้ความสำคัญกับปัญหาและความต้องการของพี่น้องเกษตรกรเสมอ จึงได้พยายามประสานและหารือกับทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในด้านต่างๆ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรผ่านพ้นปัญหาด้านบริการการตรวจสอบด้านการเกษตรสาขาต่างๆ เช่น บริการทดสอบหาสารเคมีตกค้าง บริการทดสอบตามมาตรฐานของรัฐ บริการทดสอบหาสารสำคัญในพืชสมุนไพร ฯลฯ เป็นต้น โดยทางบริษัทฯยินดีพิจารณาเพื่อเกษตรกร​  ผู้ประกอบการเกษตรรายย่อย  วิสาหกิจชุมชน ที่ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับสภาเกษตรกรแห่งชาติในเรื่องส่วนลดค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ การอบรมแพลตฟอร์มเปิดหน้าร้านช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์ และเตรียมนำสู่การลงนามความร่วมมือกันเร็วๆนี้ต่อไป

สภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าร่วมงานประกาศผลและมอบรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 14

         เมื่อวันที่ 8 ส.ค.2565 นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมงานประกาศผลและมอบรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 14 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัลกรุงเทพฯ โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิด พร้อมด้วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล ทั้งนี้ การสรรหาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรายอื่นๆ รวมถึงการต่อยอดและขยายโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับรางวัลสามารถสร้างรายได้และเพิ่มยอดขายของธุรกิจเอสเอ็มอีได้ ซึ่งการประกวดปีนี้มีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัล จำนวน 1,002 ราย มีผู้ประกอบการผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การตัดสินที่กำหนดไว้ได้รับรางวัล จำนวน 40 ราย ได้แก่ รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ จำนวน 13 รางวัล / รางวัล SME ดีเด่น จำนวน 27 รางวัล และในปีนี้มีการมอบรางวัลพิเศษเพื่อสร้างความภาคภูมิใจ อีก 7 รางวัล ได้แก่ รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ยอดเยี่ยม ซึ่งมอบให้สำหรับผู้ประกอบการที่มีผลคะแนนรวมสูงสุดในปีนี้ /รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ 3 หรือ 5 ปีซ้อน /รางวัล SME โดดเด่นด้านนวัตกรรม /รางวัล SME โดดเด่นด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน และรางวัล SME โดดเด่นด้านการปรับกลยุทธ์พิชิต Covid-19

สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์ “คุยคิดพา สอ.สกช.ไปต่อปีที่ 3”

         เมื่อวันที่ 9 ส.ค.2565 นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จำกัด (สอ.สกช.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสวนาออนไลน์ “คุยคิด พา สอ.สกช.ไปต่อปีที่ 3”  และบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทาง สอ.สกช.” ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมด้วยนายชยพล ถิลา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จำกัด กับช่วง “ถาม-ตอบทุกปัญหาว่าด้วยเรื่องการกู้สามัญ” ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  ทั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกและผู้สนใจร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์สหกรณ์ และแนวทางการดำเนินงานของสหกรณ์ในปีที่ 3 โดยมีสมาชิกและผู้สนใจ เข้าร่วมจำนวน 85 คน

                         —————————————————-

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : สมชาย มารศรี

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์  มีลาภ