Weekly News EP.43 @ สิงหาคม 2566

Weekly News EP.43 @ สิงหาคม 2566 การประชุมเพื่อเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

Weekly News EP.42 @ กรกฎาคม 2566

Weekly News EP.42 @ กรกฎาคม 2566 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เชิญประธานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด ทำการลงคะแนนเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทตัวแทนองค์กรเกษตรกร ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านพืช ด้านสัตว์ ด้านประมง และด้านเกษตรกรรมอื่น ๆ

Weekly News EP.31 @ ธันวาคม 2565

Weekly News EP.31 @ ธันวาคม 2565 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ครั้งที่ 2/2565 ฟื้นชีวิตคนลุ่มน้ำมูล ช่วยกันยามทุกข์ยาก ฟื้นฟูหลังน้ำลด คืนความมั่นคงทางอาหารให้ชุมชน ร่วมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำ เหลียวหน้า แลหลังสภาเกษตรกรจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อวยพรปีใหม่ 2564 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 ถึงเกษตรกรไทย โดยระบุว่า ท่ามกลางวิกฤตการณ์โควิด-19 ระบาดตั้งแต่ต้นปีจนถึงบัดนี้สถานการณ์เหมือนจะดีขึ้น แต่ไม่มีใครยืนยันได้ว่าจะยุติเมื่อไหร่ ทุกคนทุกฝ่ายได้รับผลกระทบหมด ขอให้พี่น้องเกษตรกรจงมีสติ ศึกษาหาข้อมูลรอบด้านเพื่อนำข้อมูลมาตัดสินใจปรับปรุงการผลิตของตนเองให้ดีขึ้น (ปล่อยเสียง นายประพัฒน์) สภาเกษตรกรแห่งชาติลงนามบันทึกความร่วมมือ บูรณาการสร้างความเข้มแข็งชุมชนพื้นที่ภาคใต้ เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.2563 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงนามบันทึกความร่วมมือ “เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน” กับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 , สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ภาคใต้ , สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาเครือข่ายประชาสังคมชุมชนท้องถิ่น ภาคใต้ และ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ณ โรงแรมชฎา แอด นคร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างกระบวนการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันในการสร้างพื้นที่รูปธรรมระดับตำบล จังหวัด สู่ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งจัดการตนเอง ด้านแผนพัฒนาเกษตรกรรม เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารและความมั่นคงทางอาหาร […]