ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563

สภาเกษตรกรฯร่วมกับกรมเจรจาการค้าฯเดินหน้าโครงการ “เพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี” ครั้งที่ 1 ณ จ.อุดรธานี

          เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.2563 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมงานโครงการ “เพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี” ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.อุดรธานี และเป็นวิทยากรร่วมสัมมนาเรื่อง “ชี้ช่องรวยรุกตลาดส่งออกสินค้าเกษตรด้วยเอฟทีเอ” โดยการสัมมนาครั้งนี้เป็นการให้ข้อมูลและสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 5 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย เลย และบึงกาฬ ในเรื่องความสำคัญของการค้าเสรี และช่องทางการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีฉบับต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องมือขยายการส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปของไทยสู่ตลาดโลก อีกทั้งยังให้ความสำคัญในการพัฒนาสินค้าที่มีศักยภาพในพื้นที่ให้สามารถใช้เอฟทีเอในการส่งออกได้ เช่น ข้าว กล้วยหอมทอง มะม่วงน้ำดอกไม้ ผลิตภัณฑ์ยางพารา ผักออร์แกนนิก และผ้าทอพื้นเมือง เป็นต้น ซึ่งในงานเกษตรกรที่เข้าร่วมได้นำสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมาร่วมแสดงและจำหน่ายภายในงาน เพื่อให้ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศและการทำตลาด เปิดเวทีวิเคราะห์สินค้าและสรรหาสินค้าในพื้นที่ที่เป็นดาวเด่น เพื่อพัฒนาต่อยอดและขยายตลาดส่งออก โดยใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอมากขึ้น ตลอดจนยกระดับสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปของชุมชนเข้าสู่ตลาดโลก ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก โดยในปีงบประมาณ 2564 มีแผนที่จะลงไปยังพื้นที่เป้าหมาย 5 ครั้ง ได้แก่ จ.อุดรธานี แม่ฮ่องสอน อุบลราชธานี อุตรดิตถ์ และสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปของไทยยังคงเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศ โดยในช่วงมกราคม – ตุลาคม 2563 ไทยส่งออกกว่า 17,425 ล้านเหรียญสหรัฐ ในภาพรวมสินค้าเกษตรอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ชะลอตัว แต่ยังคงมีสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มมากขึ้น เช่น ผลไม้ 3,600 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 13% , ไก่สด แช่เย็นแช่แข็ง 762 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 20% , ปศุสัตว์ 704 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 107% เป็นต้นฃ

สภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับไปรษณีย์ขยายตลาด “ขาหมู อ.อินดี้บุรีรัมย์”

          เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.2563 นายธนาศักดิ์ หลักเพชร หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประสานงานกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขาบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นภาคีเครือข่าย ภายใต้ความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในการส่งเสริมเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับสภาเกษตรกรฯดำเนินการนำผลิตภัณฑ์แปรรูป “ขาหมู อ.อินดี้บุรีรัมย์” โดยกรรมวิธีตุ๋นเตาถ่านน้ำตาลมะพร้าวไม่ใช้ผงพะโล้ เนื้อนุ่ม หนังละลาย จำหน่ายขาละ 250 บ. สมัครเป็นสมาชิก Thailandpostmart เข้าร่วมการขายและการขนส่งสินค้า ด้วยเป้าหมายเบื้องต้น 100 ขา/วัน โดยจังหวัดบุรีรัมย์จะเป็นพื้นที่นำร่องจำหน่าย 23 ตำบล ของไปรษณีย์ เขต 3 ได้แก่ จ.นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และร้อยเอ็ด เพื่อนำไปกระจายต่อยังจุดที่ทำการไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่ ขาหมู อ.อินดี้บุรีรัมย์ 08 5980 8060 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 044 666 506

………………………………………………..

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน