สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนำผลงานวิจัยสู่เกษตรกร

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในนามของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ลงนามความร่วมมือกับรองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ ในนามของมหาวิทยาลัย เพื่อตกลงร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้และนำผลงานวิจัยสู่เกษตรกร รวมทั้งโครงการส่งเสริมให้บุตรหลานเกษตรกรได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุโดยไม่ต้องสอบ ………………………………………………………………………….. ภาพ : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์

สภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมจัดงาน “SME Transform พร้อมเปลี่ยน ประชารัฐร่วมใจ เชื่อม SME ไทยสู่สากล”

สภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมจัดงาน “SME Transform พร้อมเปลี่ยน ประชารัฐร่วมใจ เชื่อม SME ไทยสู่สากล” ที่เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 18-20 พค.61 จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ในงานนี้มีการนำกลุ่มมะม่วงร้อยล้านจากจังหวัดสุโขทัย กลุ่มอัยยะจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี มาร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ รวมทั้งได้จัดนิทรรศการแสดงการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมในงานนี้ด้วย ………………………………………………………………………….. ข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์ ภาพ : วัชร มีแสงเงิน / สมชาย มารศรี อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์