สภาเกษตรกรฯประกาศเจตนารมณ์ในการบันทึกความร่วมมือด้านการจัดการตลาดสินค้าเกษตรไทย-จีน

          เมื่อวันที่​ 3​ กพ.2565​ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประกาศเจตนารมณ์และเป็นพยานในการบันทึกความร่วมมือ(MOU)ด้านการจัดการตลาดสินค้าเกษตรไทย-จีน ระหว่าง สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดย นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ บริษัท Xishuangbanna Yijiade Comercial Trading Co.,Ltd โดย Mr.Zhou Hong biang ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอริช เนเจอร์ จำกัด โดย ดร.ภูวัสสโรดม แสงแก้ว ประธานกรรมการบริหาร และ บริษัท ส้มทอง จำกัด โดย นายทินกฤต ชีวินวรกุล ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยประธานสภาเกษตรกรจังหวัด และหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 11 จังหวัด ณ โรงเรียนภาษาจีนซิงหัว ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 “ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ” ขอให้เกษตรกรใช้โอกาสก้าวสู่ปีใหม่ปรับตัว ปรับเปลี่ยนการผลิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัญหาปัจจุบันให้มากขึ้น           นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันวิกฤตการณ์ที่หลากหลายยังคงรุมเร้าเกษตรกรและยังคงดำรงอยู่อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรอาจอ่อนล้ากับหลากปัญหาได้ ใช้โอกาสก้าวสู่ปีใหม่นี้ในการปรับตัว easeus data recovery 11.8 license code เปลี่ยนแปลงด้านการผลิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัญหาปัจจุบันให้มากขึ้น ด้วยการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ผลิตผล ในพื้นที่เพาะปลูกให้มากขึ้นเพื่อลดและกระจายความเสี่ยง (ปล่อยเสียง นายประพัฒน์) สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์           เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.2564 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร […]

สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนำผลงานวิจัยสู่เกษตรกร

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในนามของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ลงนามความร่วมมือกับรองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ ในนามของมหาวิทยาลัย เพื่อตกลงร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้และนำผลงานวิจัยสู่เกษตรกร รวมทั้งโครงการส่งเสริมให้บุตรหลานเกษตรกรได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุโดยไม่ต้องสอบ ………………………………………………………………………….. ภาพ : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์

สภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมจัดงาน “SME Transform พร้อมเปลี่ยน ประชารัฐร่วมใจ เชื่อม SME ไทยสู่สากล”

สภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมจัดงาน “SME Transform พร้อมเปลี่ยน ประชารัฐร่วมใจ เชื่อม SME ไทยสู่สากล” ที่เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 18-20 พค.61 จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ในงานนี้มีการนำกลุ่มมะม่วงร้อยล้านจากจังหวัดสุโขทัย กลุ่มอัยยะจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี มาร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ รวมทั้งได้จัดนิทรรศการแสดงการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมในงานนี้ด้วย ………………………………………………………………………….. ข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์ ภาพ : วัชร มีแสงเงิน / สมชาย มารศรี อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์