สภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมจัดงาน “SME Transform พร้อมเปลี่ยน ประชารัฐร่วมใจ เชื่อม SME ไทยสู่สากล”

สภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมจัดงาน “SME Transform พร้อมเปลี่ยน ประชารัฐร่วมใจ เชื่อม SME ไทยสู่สากล” ที่เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 18-20 พค.61 จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ในงานนี้มีการนำกลุ่มมะม่วงร้อยล้านจากจังหวัดสุโขทัย กลุ่มอัยยะจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี มาร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ รวมทั้งได้จัดนิทรรศการแสดงการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมในงานนี้ด้วย

…………………………………………………………………………..

ข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์

ภาพ : วัชร มีแสงเงิน / สมชาย มารศรี

อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์