คณะผู้แทนจากอินโดนีเซียเข้าหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเกษตรกับประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 คณะผู้แทนจากประเทศอินโดนีเซีย นำโดย Mr. Jan darmadi  ที่ปรึกษาของประธานาธิบดีอินโดนีเซีย พร้อมคณะเข้าพบ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการเกษตร อาทิ ปัญหาหลักภาคการเกษตร คือ แหล่งน้ำ ที่ดินทำกิน หนี้สิน เป็นต้น

………………………………………………………….

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ : โสวัจ อาทรเมทนี