ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562

สภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดโครงการขับเคลื่อน “การพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์” ณ จ.นครศรีธรรมราช

               เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2562 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อน “การพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์” ณ ห้องประชุมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ได้เข้าใจในมาตรการของรัฐที่จะมีผลบังคับใช้เรื่องการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อยกระดับกัญชาจากยาเสพติดสู่ยารักษาโรค ผู้เข้าร่วมโครงการฯจะได้ทราบถึงนโยบายของสภาเกษตรกรแห่งชาติถึงการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และจะได้ทราบถึงมาตรการของรัฐบาลเกี่ยวกับองค์ความรู้และวิชาการด้านกฎหมายและกระบวนการผลิต รวมทั้งการเพาะปลูกและใช้ประโยชน์จากกัญชาเพื่อรักษาโรค ตลอดจนการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ภายใต้กรอบกฎหมายที่ถูกต้อง โดยในงานดังกล่าวเปิดให้ลงทะเบียน แจ้งการมีไว้ครอบครองเพื่อรักษาโรคเฉพาะตัวของผู้ป่วยด้วย ซึ่งโครงการดังกล่าวมีประชาชน เกษตรกร พนักงาน เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกว่า 800 คน

สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่เข้าร้องจังหวัดเพื่อให้แก้ปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ

               เมื่อวันที่ 24 เม.ย.2562 นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ และประธานคณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงาน สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้เข้ายื่นหนังสือยังผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เพื่อขอเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ โดยเสนอข้อเรียกร้อง ประกอบด้วย 1.ให้กำกับดูแลและออกมาตรการควบคุมให้มีการรับซื้อผลปาล์มอย่างเป็นธรรมตามกลไกตลาด ในระบบสัดส่วนผลประโยชน์ที่เป็นธรรมและยุติธรรมต่อเกษตรกรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน 2.ตรวจสอบขบวนการที่ฉกฉวยโอกาส ค้ากำไร กดราคา หรือบิดเบือนกลไกตลาด เพื่อให้เกิดการรับซื้อผลปาล์มน้ำมันจากเกษตรกรในระบบสัดส่วนผลประโยชน์ที่เป็นธรรมและยุติธรรม ทั้งนี้ ข้อเรียกร้องดังกล่าวมาจากมติของเกษตรกรชาวสวนปาล์ม ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร กลุ่มผู้ประกอบการลานเท ซึ่งได้สะท้อนปัญหามายังคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ โดยเลือกใช้การเคลื่อนไหวผ่านกลไกปกติไม่มีการปลุกระดมมวลชนออกมาชุมนุมเรียกร้องแต่อย่างใด และขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งหามาตรการแก้ปัญหาราคาตกต่ำอย่างเร่งด่วน

สภาเกษตรกรจังหวัดลำปางจัดอบรมฟรีเรื่องการใช้ประโยชน์จากไผ่และการแปรรูป

               สภาเกษตรกรจังหวัดลำปางจัดอบรมฟรีเรื่องการใช้ประโยชน์จากไผ่และการแปรรูป ได้แก่
1. การทำโครงสร้างโรงเรือนด้วยไม้ไผ่งานคอกแพะ แกะ และการป้องกันมอด ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อบรมระหว่างวันที่ 8 – 9 พ.ค.62
2. การทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่และการป้องกันมอด ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดลำปางและศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคเหนือ อบรมระหว่างวันที่ 17 – 19 พ.ค.62
การฝึกอบรมดังกล่าวมีอาหารและเครื่องดื่มบริการจัดขึ้น ณ ฟาร์มเกษตรอินทรีย์เพชรล้านนา ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 5426 – 5218

……………………………………..