ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562

สภาเกษตรกรฯ ชงออก กม.ใหม่ ถอดกัญชา กัญชง กระท่อมจากยาเสพติด

              นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมไทยมีความรู้เรื่องกัญชารักษาโรคมากขึ้น หลังจากถูกมอมเมาว่าเป็นยาเสพติดมานาน แต่ที่ล้าหลังคือเจ้าหน้าที่รัฐและระบบราชการ ทำให้การบังคับใช้กฎหมายไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่สุดภาคประชาชนต้องออกแรงขับเคลื่อนเพื่อให้ประโยชน์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นของประชาชาชน สภาเกษตรกรฯได้หารือกันเห็นว่าควรมีการออก พ.ร.บ.กัญชา กัญชงและกระท่อมแยกออกมา เพราะหากพืชเหล่านี้ยังอยู่ภายใต้กฎหมายยาเสพติด จะทำให้การแก้ปัญหาต่างๆ ปลดล็อคยาก เช่น กัญชาแม้ใช้ทางการแพทย์ได้แต่ยังคงเป็นยาเสพติด ทางที่ดีออกกฎหมายใหม่เพื่อดูแลพืชทั้ง 3 ชนิด เพื่อสังคมจะได้ไม่หวาดวิตกและอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ตามที่ปรากกฎในกฎหมาย หากใช้ผิดประเภทต้องรับโทษ ทั้งนี้ ได้ทำการหารือกับบางพรรคการเมืองไว้บ้างแล้วซึ่งเห็นด้วยกับแนวทางนี้ หากเปิดสภา ส.ส.สามารถเสนอกฎหมายนี้ได้ทันที อย่างไรก็ตาม ไม่เชื่อว่ากระทรวงสาธารณสุขจะออกระเบียบหรือประกาศต่างๆเพื่อเอื้อประโยชน์กับทุนผูกขาด แต่อาจเพราะขาดความเข้าใจ ทำให้ดูเหมือนว่าการออกระเบียบต่างๆไปเข้าทางทุนใหญ่มากกว่าประชาชน ซึ่งเรื่องนี้ประชาชนต้องคอยติดตามอย่างใกล้ชิด

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติผลักดันผักส่งออกไปยุโรป

               เมื่อวันที่ 17 พ.ค..62 นายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยนายวิทยา ประจันตะเสน ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ สภาเกษตรกรแห่งชาติ และผู้แทนสมาคมผู้ประกอบการพืชผักและผลไม้ไทย ได้ติดตามความคืบหน้ากลุ่มเกษตรกรปลอดภัยบ้านหนองเทียม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม จากความร่วมมือระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติกับสมาคมผู้ประกอบการพืชผักและผลไม้ไทย ในการดำเนินงานส่งออกผักไทยไปยุโรป เป้าหมายผักเพื่อการส่งออกคือ กะเพรา โหระพา มะเขือ พริก โดยได้ดำเนินการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรดังกล่าวที่มีความพร้อมเข้าร่วมดำเนินการ ด้วยกลุ่มมีสมาชิก 10 คน มีโรงเรือนปลูกผักขนาด 6 x 24 เมตร จำนวน 10 หลัง ผักที่ปลูกคือ กะเพรา โหระพา ตามที่สมาคมฯต้องการ และกลุ่มได้ดำเนินการขอมาตรฐานการผลิตพืชปลอดภัยตามระบบจัดการคุณภาพหรือ GAP ซึ่งเมื่อตรวจดูพืชที่ปลูก ผู้แทนสมาคมได้ให้คำแนะนำในการผลิต การดูแล การตัดแต่ง การเก็บผลผลิต และ จากนั้นได้ตกลงกับเกษตรกรในการรวบรวมผลผลิตตามขนาด ปริมาณ คุณภาพ ราคาที่ตกลงกัน โดยจะเริ่มส่งออกไปยุโรปครั้งแรกนำร่องในวันที่ 23 พ.ค.2562 จำนวน 40 กิโลกรัม

สภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมส่งเสริมงานอาชีพ สอนแปรรูปไม้ไผ่ทำเฟอร์นิเจอร์เพิ่มมูลค่า

               นายศรีสะเกษ สมาน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง กล่าวว่า จากที่สภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไผ่ครบวงจรมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 – 2561 ซึ่งขณะนี้ไผ่เริ่มให้ผลผลิตสามารถตัดจำหน่ายได้แล้ว ทางสภาเกษตรกรจังหวัดลำปางจึงได้ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมงานอาชีพการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 17 – 19 พ.ค.62 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ลำปาง ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ขึ้น ซึ่งมีเกษตรกรทั้งใน จ.ลำปางและจังหวัดใกล้เคียง ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมรับการฝึกอบรมกว่า 50 ราย เป็นการฝึกอบรมฟรีให้กับเกษตรกรที่สนใจในเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับไม้ไผ่อย่างครบวงจร จากเดิมที่เกษตรกรจะขายเฉพาะลำไผ่ในราคาลำละ 20 – 40 บาท แต่เมื่อนำไผ่ 3 ถึง 4 ลำ มาทำเก้าอี้ 1 ตัว จะสามารถเพิ่มรายได้เป็นหลายเท่าตัว ส่วนไผ่ที่นำมาทำเฟอร์นิเจอร์ขณะนี้มีอยู่ด้วยกันประมาณ 4 ชนิด คือ ไผ่โปก ไผ่ซางหม่น ไผ่ตง ไผ่เลี้ยงหรือไผ่ฮวกดำ จึงอยากให้เกษตรกรหันมาปลูกไผ่แทนข้าวโพด เพราะนอกจากจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้แล้ว การปลูกไผ่ยังใช้ต้นทุนน้อย การดูแลไม่ยุ่งยากไม่ต้องใส่ปุ๋ย ไม่ต้องใส่ยาฆ่าแมลง ลงทุนครั้งหนึ่งเก็บเกี่ยวลำไผ่ได้นับ 10 ปี ซึ่งถือว่าคุ้มมาก อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สภาเกษตรกรจังหวัดลำปางได้พูดคุยกับสมาคมผู้ค้าไม้แห่งประเทศไทยว่าหากอนาคตไผ่มีจำนวนมากขึ้นจะได้มีการจัดตั้งโรงงานผลิตไม้ตับ หรือไม้ฟากเพื่อรองรับผลผลิตด้วย หากเกษตรกรมีความสนใจต้องการปรึกษาเรื่องการปลูก การแปรรูปไผ่ หรือการจำหน่ายโทรศัพท์สอบถามได้ที่ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ 0 5426 5218

……………………………………..