ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562

สภาเกษตรกรฯเร่งแจ้งครอบครองและเตือนประชาชน เกษตรกร อย่าหลงเชื่อชวนเป็นสมาชิกปลูกกัญชา ย้ำยังไม่มีการอนุญาตให้ปลูก

               นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวว่า ที่ผ่านมาสภาเกษตรกรฯ ได้ทำความเข้าใจเรื่องแจ้งการครอบครองกัญชาและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อเครือข่ายได้ระดับหนึ่งเท่านั้น และขอเตือนประชาชน เกษตรกร โปรดอย่าได้หลงเชื่อคำชักชวนจากกลุ่มไม่หวังดีที่แอบอ้างเชิญชวนให้เป็นสมาชิกเพื่อปลูกกัญชาโดยมีการเก็บค่าสมัครเพื่อเข้าร่วมกลุ่ม ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปหรือผู้ป่วยปลูกกัญชาได้ ปัจจุบันผู้ใช้กัญชารักษาตัวเองและเครือข่ายใต้ดินยังคงสับสนและกังวลใจที่จะเดินทางมาแจ้งครอบครองต่อ อย.เพราะเกรงว่าจะถูกเปิดเผยข้อมูลและถูกเจ้าหน้าที่จับกุมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ขณะที่ของกลางก็จะถูกทำลายทิ้งทั้งหมด จึงขอให้รัฐบาลและ ก.สาธารณสุขออกมาให้ความชัดเจนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วนว่าสิ่งดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้น และควรรีบแจ้งเนื่องจากหมดเวลาในวันที่ 21 พ.ค.62 นี้ โดยไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากทางราชการขีดความสามารถในการสกัดน้ำมันกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ได้เพียงปีละไม่เกิน 2,000 – 3,000 โด๊ส ขณะที่ปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วยต้องการใช้ถึง 100,000 โด๊ส สภาเกษตรกรฯจึงขอเสนอให้เครือข่ายใต้ดินที่ลักลอบสกัดน้ำมันกัญชามาแจ้งยื่นให้ทางการรับทราบ และขณะเดียวกัน ก.สาธารณสุขควรเตรียมสร้างมาตรฐานของน้ำมันกัญชาในทุกสูตร เพื่อหลังจากครบ 90 วันแล้ว จะได้ลงไปตรวจสอบมาตรฐานเพื่อพัฒนาให้ได้คุณภาพ รวมถึงตรวจสอบราคาที่เป็นธรรม (ปล่อยเสียง นายประพัฒน์ )

สภาเกษตรกรแห่งชาติเปิดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ณ จ.ตรัง

               เมื่อวันที่ 14 พ.ค.62 นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาโครงการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเกษตรกร เครือข่ายระดับตำบล หมู่บ้าน สมัชชาสุขภาพ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มผู้ป่วย ตลอดจนเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว จำนวน 500 กว่าคน โดยในการสัมมนาเป็นการบรรยายให้ความรู้และประสบการณ์ด้านการใช้กัญชาในการป้องกันรักษาโรค ระบบและกระบวนการพัฒนากัญชาทางด้านการแพทย์ และพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 รวมถึงแจ้งการมียาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 เฉพาะกัญชาเพื่อรักษาโรคเฉพาะตัว เพื่อให้ความรู้ด้านการพัฒนากัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนภารกิจและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านกฎหมาย กระบวนการผลิต และประโยชน์ของกัญชาทางการแพทย์เพื่อรักษาโรค และเพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มอาการของโรค และการบำบัดรักษา สายพันธุ์กัญชา ผู้ผลิตยา ข้อมูลแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ แพทย์พื้นบ้าน และผู้ดูแลรักษาที่เกี่ยวข้องกับกัญชา และข้อมูลความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นรับสมัครบุตรหลานเกษตรกรโดยระบบรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562

               สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562 ด้วยระบบรับตรงอิสระ ในสาขาวิชากีฎวิทยา / โรคพืชวิทยา / ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / พืชสวน / พืชไร่ / การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร / สัตวศาสตร์ / การประมง / เศรษฐศาสตร์เกษตร / เกษตรนวัตกรรม โดยกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ htpp://admissions.kku.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ 0 4326 2126 หรือที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ 0 4320 2360 หรือ 08 2123 2191

……………………………………..