สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดกิจกรรม “รดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย 2562”

                เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานพิธี “รดน้ำขอพร” เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2562 โดยมีนายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติคนที่ 1 ,  นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติคนที่ 2 , ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย ณ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชั้น 6 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

…………………………………………………….

ข่าว : วัฒนรินทรฺ์ สุขีวัย

ภาพ : วัชร มีแสงเงิน