การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผ่แม่บท เพื่อพัฒนาเกษตรกรรมและบูรณาการกับหน่วยงานอื่นในปี 2562

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดสัมมนาพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน 2561 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก เพื่อประสานบูรณาการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2562

……………………………………………

ข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์

ภาพ : วัชร มีแสงเงิน

อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์