สภาเกษตรกรแห่งชาติสวัสดีปีใหม่ 2562 สื่อมวลชน

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 น.ส.ปุณยา มณีรัตนบวรชัย รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ สวัสดีปีใหม่ 2562 สื่อมวลชนจาก “มติชน” น.ส.สุกัญญา ขำขาว /  “แนวหน้า” , “รักษ์เกษตร” นายสุทธิพงศ์ ถิ่นเขาน้อย ณ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารวชิรานุสรณ์ จตุจักร กรุงเทพฯ

และ นายภาสันต์ นุพาสันต์  ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ  สวัสดีปีใหม่ 2562 สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ม.ก.) โดยนางอินทิรา อาดศิริ รองผู้อำนวยการสร้างสรรค์รายการและภาพลักษณ์องค์กร ณ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคาร 1 พนม สมิตานนท์ จตุจักร กรุงเทพฯ

…………………………………………………………………..

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ : วัชร มีแสงเงิน

อำนวยการข่าว : เดชา บุญโต