สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดการประชุมทางไกล ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมทางไกล ครั้งที่ 1/2562 ณ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารวชิรานุสรณ์ ม.เกษตรศาสตร์ เพื่อประชุมร่วมกับพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทั่วประเทศ ในการประชุมดังกล่าวได้มีการชี้แจงแนวทางการจัดทำแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / การบริหารสินทรัพย์ (ครุภัณฑ์) รวมทั้งได้มีการตอบข้อซักถามเพื่อสร้างความเข้าใจตรงกันในการปฏิบัติงาน

…………………………………………………………………..

ข่าว / ภาพ : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

อำนวยการข่าว : เดชา บุญโต