ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 3 เมษายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 3 เมษายน 2562

สภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดโครงการขับเคลื่อน “การพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์”

               นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติกล่าวในขณะเปิดโครงการขับเคลื่อน “การพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์” เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ว่า เป็นเวทีแรกของโครงการ เวทีต่อไปเป็นจังหวัดสกลนคร อุทัยธานี และนครศรีธรรมราช วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯได้เข้าใจในมาตรการของรัฐที่จะมีผลบังคับใช้เรื่องการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อยกระดับกัญชาจากยาเสพติดสู่ยารักษาโรค ผู้เข้าร่วมโครงการฯจะได้ทราบถึงนโยบายของสภาเกษตรกรแห่งชาติถึงการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชาตามมาตรการของรัฐเกี่ยวกับการปลูก กระบวนการผลิตยา รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากสารสกัดกัญชาเพื่อรักษาโรค ตลอดจนองค์ความรู้และวิชาการ ภายใต้กรอบกฎหมายที่ถูกต้อง (ปล่อยเสียง นายประพัฒน์)

สภาเกษตรกรฯ จัดเวทีกัญชาที่สกลนคร ถิ่นกัญชาดีที่สุดในโลก

               นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวในการเปิดงานโครงการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ณ โรงแรมพี.ซี.พาเลซ จังหวัดสกลนคร ว่า “กัญชา” เป็นพืชสมุนไพรที่มีมาแต่โบราณ มีการนำมาใช้จนเป็นตำรับยาพื้นบ้าน ทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผย กว่าสี่สิบปีที่ผ่านมาหลังจากมีการใช้พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 การใช้ประโยชนจากกัญชาได้ถูกควบคุม ให้เป็นยาเสพติด การใช้ประโยชน์ทางคุณค่าของสมุนไพรจึงน้อยลง แต่ยังคงถูกใช้ในตำราของชาวบ้านเพื่อการพึ่งพาตนเอง ในพื้นที่เทือกเขาภูพาน ที่เป็นแหล่งกำเนิดกัญชาพื้นบ้าน เช่น พันธุ์หางกระรอก พันธุ์ฝอยทอง พันธุ์หางเสือ โดยเฉพาะพันธุ์หางกระรอก ได้มีการนำไปใช้กระจายไปทั่วโลกจนยอมรับว่าเป็นแหล่งผลิตที่ดีที่สุดในโลก (ปล่อยเสียง นายอภิศักดิ์)

……………………………………..