สภาเกษตรกรแห่งชาติขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา B100 ตามรอยเท้าพ่อ 16 ก.พ.นี้

สภาเกษตรกรแห่งชาติขอเชิญเกษตรกร ประชาชน ผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อนการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B100 ตามรอยเท้าพ่อ เพื่อแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันของเกษตรกร” ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว ห้องอัมรินทร์ ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปรับโครงสร้างการผลิตและปรับเปลี่ยนโครงสร้างการใช้พืชพลังงานเป็นพลังงานทางเลือก รวมทั้งเพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้ปาล์มน้ำมันมาผลิตเป็นไบโอดีเซล B100 และทำความรู้จัก B100 ให้มากขึ้น ลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ที่ QR CODE

……………………………………………..

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : อภิวัฒน์ มีลาภ / สมชาย มารศรี

อำนวยการข่าว : เดชา บุญโต