สภาเกษตรกรแห่งชาติรณรงค์ขยับใช้น้ำมันปาล์ม B100 ตามรอยเท้าพ่อ

            นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า สถานการณ์ปาล์มน้ำมันปัจจุบันยังไม่ดีขึ้นเกษตรกรขายปาล์มได้ในราคา 2.8  – 3 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าทุน ราคาน้ำมันปาล์มดิบไม่สามารถที่จะส่งออกไปตลาดต่างประเทศได้เลย เพราะราคาน้ำมันปาล์มของประเทศผู้ผลิตสำคัญของโลกอย่างมาเลเซียและอินโดนีเซียก็ตกต่ำเช่นกัน การใช้ปาล์มในประเทศไทยต้องมีแผนการใช้ภายในประเทศทั้งการบริโภค การผลิตไบโอดีเซล และสต็อกน้ำมันปาล์ม แล้วนำมากำหนดเสถียรภาพราคาภายในประเทศให้เกษตรกรขายปาล์มคุณภาพในราคากิโลกรัมละ 4 บาท ส่วนราคาน้ำมันปาล์มดิบ(CPO)ก็ขยับราคา 18 – 20 บาท ปาล์มจะอยู่ได้ตลอดทุกวงจร เกษตรกร โรงงานสกัดน้ำมันดิบ โรงงานแปรรูปอยู่ได้หมด การขยับจาก B7 เป็น B10  B20  B100  เพื่อให้เป็นทางเลือกผู้ใช้น้ำมัน ปาล์มที่ผลิตภายในประเทศจะไม่เพียงพออย่างแน่นอนขอยืนยัน แต่ต้องแยกประเภทการใช้ B10 เหมาะกับการใช้ในรถรุ่นใหม่ รถเล็ก รถที่ใช้หัวฉีดคอมมอนเรล B20 รถคันใหญ่ B100 เครื่องจักรกลหนัก/ใหญ่ เช่น เรือข้ามฟาก เรือเดินทะเล รถแบคโฮ รถแทรกเตอร์  อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สภาเกษตรกรแห่งชาติโดยนายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานคณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงาน สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้เคลื่อนไหวการรณรงค์ใช้น้ำมัน B100 อยู่ ด้วยการจัดโครงการ “รณรงค์การใช้น้ำมันไบโอดีเซลคาราวาน B100 ตามรอยเท้าพ่อ”  โดยจัดขบวนรถคาราวาน B100 วิ่งจากจังหวัดกระบี่ ปล่อยขบวนรถวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ณ หน้าสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ เข้าสู่กรุงเทพฯ ณ ท้องสนามหลวง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 และการสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อนการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B100 ตามรอยเท้าพ่อ เพื่อแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันของเกษตรกร” ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว ถนนบรมราชชนนี เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปรับโครงสร้างการผลิตและปรับเปลี่ยนโครงสร้างการใช้พืชพลังงานเป็นพลังงานทางเลือก รวมทั้งเพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้ปาล์มน้ำมันมาผลิตเป็นไบโอดีเซล B100

“ คณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงานได้น้อมนำพระราชดำริเรื่องการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อช่วยบรรเทาภาระของประเทศในยามวิกฤติในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  เพื่อแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันของเกษตรกร และเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการแปรรูปผลผลิตปาล์มน้ำมันเป็นพลังงานทางเลือกไบโอดีเซล B100 ตามพระราชประสงค์ เพื่อพัฒนาปาล์มน้ำมันของประเทศไทยให้มีทางเลือกในการใช้ และมีปริมาณการผลิตที่สมดุลเพียงพอกับความต้องการของประเทศ ทั้งด้านอาหารและพลังงานอย่างยั่งยืนต่อไป ” นายสิทธิพร กล่าวปิดท้าย

…………………………………………………………….

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ : วัชร มีแสงเงิน

อำนวยการข่าว : เดชา บุญโต