ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 9 มกราคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 9 มกราคม  2562

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติขอให้เกษตรกรก้าวสู่เกษตรกรยุคใหม่ในปี 2562

          นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 ถึงเกษตรกรทุกคน โดยระบุว่า ขอให้ดำรงชีพด้วยการครองสติสัมปชัญญะ  ศึกษาข้อมูลความรู้ให้รอบด้าน  แสวงหาพันธมิตรและเครือข่ายเกษตรกรให้กว้างขวาง  นำความรู้มาปรับปรุงการผลิตของตนเอง เพื่อก้าวไปสู่เกษตรกรยุคใหม่ให้ได้   ต้องยอมรับว่าขณะนี้เราแข่งขันกับโลก ไม่ใช่กับตัวเอง สร้างโอกาส ใหม่ๆให้กับชีวิต  วิกฤตการณ์ของเกษตรกรไทยยังคงอยู่ ทั้งปัญหาเรื่องราคาพืชผล และปัญหาภัยธรรมชาติ ซึ่งมีความเข้มข้นและหนักหน่วงขึ้นทุกวัน ถือเป็นโอกาสที่ท้าทายในการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดให้ได้ ( ปล่อยเสียง นายประพัฒน์ )

 

สภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรีหนุนเกษตรกรต่อยอดแปรรูปผักหวานป่าสร้างมูลค่าเพิ่ม ไร้คู่แข่ง

          น.ส.อรอนง ขำวงษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ มีพืชประจำถิ่นขึ้นชื่อ คือ “ผักหวานป่า” นิยมจำหน่ายยอดสดเพื่อประกอบเมนูอาหารต่างๆ บางฤดูกาลผลผลิตมีปริมาณมากทำให้ราคาลดลงไม่คุ้มต้นทุนค่าปลูก “ผักหวานป่า” เป็นผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เป็นแหล่งสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญ คนโบราณนิยมนำมาทำยาสมุนไพรเพื่อรักษาโรคได้หลายชนิด เมื่อปี 2559 สภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรีได้เข้าไปที่ “กลุ่มเกษตรกรผู้แปรรูปผักหวานป่า” เพื่อให้เกษตรกรได้เห็นความสำคัญของการรวมกลุ่มกัน จัดตั้งและขึ้นทะเบียนกลุ่มเกษตรกร พร้อมกับประสานนักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาให้องค์ความรู้เรื่องบรรจุภัณฑ์  ปี 2560 พาสมาชิกและผู้นำกลุ่มเข้าอบรมโครงการ Start Up เปลี่ยนเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรกับสภาอุตสาหกรรม  ปี 2561 เร่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มด้วยการประสานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เพื่อสนับสนุนเตาชีวมวลประหยัดพลังงานให้กับกลุ่ม ปัจจุบันสมาชิกกลุ่มผลิตผักหวานป่ามีคุณภาพมาตรฐาน GAP ทุกคน ผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอด ได้แก่ ทองม้วน ข้าวเกรียบ น้ำผักหวานป่าพร้อมดื่ม ชาผักหวานป่า ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาผลิตไม่ทันจำหน่าย ผู้ที่รักสุขภาพทุกช่วงวัยไม่ควรพลาดสนใจสั่งซื้อส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ คุณจันทนา มณีโชติ กลุ่มเกษตรกรผู้แปรรูปผักหวานป่า หมายเลขโทรศัพท์ 08 – 7129 – 6207 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 036 – 713 – 311

 

………………………………………