ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 23 มกราคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 23 มกราคม 2562

กรมเจรจาการค้าฯร่วมกับสภาเกษตรกรฯ นำเกษตรกรเยือนเวียดนาม เพื่อเตรียมความพร้อมระบบคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่

          นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ พาเกษตรกรเดินทางไปยังกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 21-22 ม.ค.2562 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และกลุ่มเกษตรกรของประเทศเวียดนาม ในเรื่องการปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ เนื่องจากเวียดนามเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรกรรมเช่นเดียวกับไทย การเรียนรู้จากประสบการณ์ของเวียดนาม น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับตัวของเกษตรกรไทยให้เข้ากับพัฒนาการในระบบการค้าโลกที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ปัจจุบันการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) รุ่นใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ได้มีการหยิบยกเรื่องการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศ เพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ หรือยูพอฟ (UPOV) 1991 ขึ้นหารือกันมากขึ้น ไทยจึงต้องช่วยเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกรไทยล่วงหน้า เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ พัฒนาพืชที่มีความทนทานต่อโรคสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม ช่วยเกษตรกรให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเกิดความคุ้มค่าในการลงทุน

 

สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกับอิสราเอลจัดงานแสดงนวัตกรรมการเกษตร “Israeli Agriculture Roadshow 2019: Implementing Farming 4.0” 29 ม.ค.นี้

          นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า การเติบโตของอุตสาหกรรมการเกษตรประเทศอิสราเอลเริ่มจากความร่วมมือระหว่างนักวิจัย ภาคธุรกิจ เกษตรกร รวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ความพยายามเหล่านี้ได้นำไปสู่ความสำเร็จที่ก้าวหน้า ความสำเร็จนี้ประเทศอิสราเอลได้ทำการตลาดทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรผ่านการส่งออกไปยังนานาประเทศทั่วโลก ผลที่ได้รับคือการเกษตรสมัยใหม่ผ่านกระบวนการคิด ระบบ และผลิตภัณฑ์ จากประเทศเล็กๆที่เกือบทั้งประเทศปกคลุมไปด้วยทะเลทราย ก้าวข้ามการขาดแคลนน้ำ ที่ดิน สู่ประเทศอุตสาหกรรมการเกษตร จึงเป็นความน่าสนใจอย่างยิ่ง และนำมาสู่การจัดงานแสดงนวัตกรรมการเกษตรอิสราเอล “Israeli Agriculture Roadshow 2019: Implementing Farming 4.0” ในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 303 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม. เพื่อการนำความรู้ ประสบการณ์ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมการเกษตรต่างๆมาพบกับเกษตรกรไทย โดยเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าโดยไม่เสียค่าใช่จ่าย และรับจำนวนจำกัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คุณสุรารักษ์ ไตรราษฎร์ โทร. 02 – 561 – 2797 ในเวลาราชการ

 

สภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับ วว.หนุนเกษตรกรต่อยอดแปรรูปน้ำสับปะรดสร้างมูลค่าเพิ่ม

          นางศรีพันธุ์ พุทธรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร” อบรมเรื่องการผลิตน้ำสับปะรด โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจาก ต.หนองกระท้าว และ ต.บ้านแยง จำนวน 22 คน เข้าร่วมรับฟังและปฏิบัติ ณ ศาลาบ้านห้วยแก้ว ต.หนองกระท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มระยะเวลาการเก็บรักษา ลดการสูญเสียวัตถุดิบโดยเปล่าประโยชน์ เพื่อมุ่งหวัง สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดให้มีความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ รวมถึงแก้ปัญหาต่างๆ และมีช่องทางในการสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น อันเป็นแนวทางในการพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืนต่อไป

……………………………………………………