สภาเกษตรกรแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “ กัญชาไทย ใครได้ประโยชน์? ” 20 ธ.ค.นี้

          สภาเกษตรกรแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงานโครงการสัมมนา การพัฒนาสายพันธุ์กัญชาพืชสมุนไพรไทยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และภาคเกษตรกรรม  “กัญชาไทย ใครได้ประโยชน์?”  ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องไมดาส บอลรูม โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต หลักสี่ กรุงเทพฯ

          อภิปรายภาคเช้า เรื่อง “ความหลากหลายของสายพันธุ์กัญชาและสรรพคุณทางยา รวมทั้งภูมิปัญญาในการอนุรักษ์พัฒนาพันธุ์ โดย

                                           รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดาวน์โหลด คลิ๊ก!!!  

                                           ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดาวน์โหลด คลิ๊ก!!!

                                           นายแพทย์สมยศ กิตติมั่นคง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดาวน์โหลด คลิ๊ก!!!

                    ดำเนินการอภิปราย โดย นายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

          อภิปรายภาคบ่าย เรื่อง “การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์กัญชาของผู้ป่วยและเกษตรกรไทยโดย

                                           ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  

                                           นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI) ดาวน์โหลด คลิ๊ก!!!

                                           นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ดาวน์โหลด คลิ๊ก!!!

                   ดำเนินการอภิปราย โดย นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

ผู้สนใจการสัมมนาโครงการดังกล่าว สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์ 02 – 561 -2798 ต่อ 20 , 21 หรือรับชมการถ่ายทอดสดผ่านเฟสบุ๊คสภาเกษตรกรแห่งชาติ www.facebook.com/NFCThailandOfficial หรือเว็บไซต์ https://www.youtube.com ค้นหา NFCOfficialThailand

                                                ………………………………………………………….

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ : สมชาย มารศรี / วัชร มีแสงเงิน

อำนวยการข่าว : เดชา บุญโต