ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561

สภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมวางมาตรการขับเคลื่อนปาล์มน้ำมันคุณภาพและการพัฒนาปาล์มน้ำมันคุณภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ 4 พ.ย.61 นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการวางมาตรการขับเคลื่อนปาล์มน้ำมันคุณภาพและการพัฒนาปาล์มน้ำมันคุณภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมตาปี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยเหตุราคาปาล์มน้ำมันได้ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มจะลดลงอีก ทั้งนี้ จ.สุราษฎร์ธานีได้ยกระดับคุณภาพปาล์มโดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและทหารทำหน้าที่ร่วมคัดเลือกกรณีมีปัญหาปาล์มที่มีคุณภาพต่ำกว่า 18% ตามประกาศจังหวัดเพื่อกักเก็บรอคณะทำงานตรวจสอบ เพื่อดูแลการนำผลผลิตเข้าสู่โรงงานให้มีคุณภาพตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และจัดตั้งคณะทำงานปฏิบัติงาน ณ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มแบบแยกเมล็ด 20 โรง ในพื้นที่ 8 อำเภอ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมันคุณภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวส่งผลให้อัตราการสกัดน้ำมันปาล์มจากเดิม 17.34% ณ 3 พ.ย.61 ทุกโรงสกัดได้เกิน 18% รับซื้อปาล์มคุณภาพที่ 18% ขึ้นไปราคาโดยรวมที่ 3.10 – 3.30 บาท/กก. และจากมติที่ประชุมการขับเคลื่อนปาล์มน้ำมันคุณภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี พาณิชย์จังหวัดจะเสนอกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรัด/ส่งเสริมใช้ B20 ให้แพร่หลาย และโรงงานไฟฟ้าฝ่ายผลิตใช้น้ำมันปาล์มผลิตเมื่อเดือน ก.ย – ต.ค.ที่ผ่านมา

สภาเกษตรกรแห่งชาติเข้ารับรางวัลส่งเสริมการออมดีเด่น ประจำปี 2561 เนื่องในวันออมแห่งชาติ
ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้ารับโล่เกียรติคุณ รางวัลสนับสนุนและส่งเสริมการออมดีเด่น ประจำปี 2561 เนื่องในวันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2561จากนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ กระทรวงการคลัง โดยว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์กล่าวภายหลังเข้ารับรางวัลว่า อาชีพเกษตรกรทำงานเหนื่อยหนักทั้งชีวิตแต่ไม่มีสวัสดิการเหมือนกับอาชีพอื่น การออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.)เป็น วิธีการที่เกษตรกรสามารถใช้เป็นหลักประกันในชีวิตหลังวัย 60 ปีได้ รวมทั้งแรงงานนอกระบบ ที่มีอายุ 15 – 60 ปี จึงขอเชิญชวนเกษตรกร , ประชาชน ,ผู้ใช้แรงงานนอกระบบ ตรวจสอบสิทธิในการสมัคร ออมเงินกับ กอช. หรือเว็บไซต์ www.nsf.or.th รวมทั้งสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ธกส.เข้าหารือสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อเตรียมนำ 600 องค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเข้าสู่กระบวนการพัฒนาก่อนเข้าถึงแหล่งทุน
เมื่อวันที่ 5 พ.ย.61 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และนายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ บุษยะกนิษฐ์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ณ ห้องประชุม 3 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสเข้าหารือเพื่อเตรียมนำ 600 องค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับสภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าสู่กระบวนการพัฒนากับ ธกส.ก่อนเข้าถึงแหล่งเงินทุน และในโอกาสนี้ ธกส.ได้เชิญให้สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมจัดงาน “สานพลังปฏิรูปภาคเกษตรไทย โดยกลไกตลาดอย่างยั่งยืน” โดยนำผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรเข้าร่วมออกบูธ ระหว่างวันที่ 23 – 25 พ.ย.61 ณ เมืองทองธานี ด้วย (ปล่อยเสียงว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์)

………………………………………………