สภาเกษตรกรแห่งชาติเข้ารับรางวัลส่งเสริมการออมดีเด่น ประจำปี 2561 เนื่องในวันออมแห่งชาติ

ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้ารับโล่เกียรติคุณ รางวัลสนับสนุนและส่งเสริมการออมดีเด่น ประจำปี 2561 เนื่องในวันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2561 จากนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ กระทรวงการคลัง

          ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล่าวภายหลังเข้ารับรางวัลว่า อาชีพเกษตรกรทำงานเหนื่อยหนักทั้งชีวิตแต่ไม่มีสวัสดิการเหมือนกับอาชีพอื่น การออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.)เป็นวิธีการที่เกษตรกรสามารถใช้เป็นหลักประกันในชีวิตหลังวัย 60 ปีได้ รวมทั้งแรงงานนอกระบบ ที่มีอายุ 15 –  60 ปี  ผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33, มาตรา 39, มาตรา 40 ทางเลือก 2, มาตรา 40 ทางเลือก 3 ไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ยังไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการบำนาญจากรัฐบาลสามารถร่วมออมกับ กอช. และยังได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลเพิ่ม 50 – 100% จึงขอเชิญชวนเกษตรกร , ประชาชน ,ผู้ใช้แรงงานนอกระบบ ซึ่งสามารถตรวจสอบสิทธิใน การสมัครออมเงินกับ กอช.ได้ตั้งแต่วันนี้ หรือดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน “กอช” เพื่อสมัครสมาชิก ดูข้อมูลบัญชีเงินออม และใช้ตรวจสอบสิทธิการสมัครสมาชิกได้ทั้งระบบ iOS และ Android เว็บไซต์ www.nsf.or.th สายด่วนเงินออม 02-049-9000 รวมทั้งสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ

…………………………………………………………………

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ : วัชร มีแสงเงิน / สมชาย มารศรี

อำนวยการข่าว : เดชา บุญโต