สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายเกษตรกรอาสาพัฒนาประชารัฐระดับหมู่บ้านและชุมชนปี 2561

วันที่ 22-23 มีนาคม 2561 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายเกษตรกรอาสาพัฒนาประชารัฐระดับหมู่บ้านและชุมชนปี 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กทม. เพื่อให้ผู้แทนสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดและผู้แทน ปปส.ภาค ได้ร่วมกันสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เกษตรกรช่วยเหลือกันในการป้องกันภัยคุกคามจากยาเสพติด

…………………………………………………………………………..

ข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์

ภาพ : มานพ คำแก้ว,ประจักษ์ หนูหมาด

อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์