“มหกรรมวิทย์สร้างชีพ ยกระดับภูมิภาค”

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “มหกรรมวิทย์สร้างชีพ ยกระดับภูมิภาค” โดยมี ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งยังได้เยี่ยมชมบูธต่างๆ ภายในงาน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองของวิสาหกิจชุมชนเห็ดถั่งเช่าจังหวัดเพชรบุรี การผลิตวุ้นจากน้ำมะพร้าวด้วยจุลินทรีย์ การทำขนมหวานเมืองเพชรโดยใช้เตาชีวมวล และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและการใช้เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย นอกจากนี้ยังมีการเปิดห้องเรียนสำหรับอบรมเกษตรกรในเรื่องเทคโนโลยีการเพาะเห็ดในระบบถุงพลาสติก การแปรูปผลิตผลทางการเกษตร-มะนาวดองเค็ม, มะนาวแช่อิ่ม, มะนาวสามรส และการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพและความงาม เป็นต้น ในการนี้เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติได้มอบกระเช้าที่ระลึกให้กับ ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทย์ฯ และนายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ (วว.) ณ โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช) อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

…………………………………………………………………..

ข่าว : วัชร มีแสงเงิน

ภาพ : วัชร มีแสงเงิน