สภาเกษตรกรฯเข้าร่วมสัมมนา ”เกษตรยุคใหม่ ทำอย่างไรให้รวย”

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.15 น. นายเสน่ห์ วิชัยวงษ์ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมสัมมนา “เกษตรยุคใหม่ ทำอย่างไรให้รวย” ซึ่งจัดโดย หนังสือพิมพ์ “สยามธุรกิจ” และร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อเรื่อง “กลยุทธ์การทำเกษตรยุคใหม่แบบมืออาชีพ” ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยได้เสนอประเด็นการทำเกษตรอย่างมีข้อมูล การรักษาคุณภาพข้าวหอมมะลิ การทำเกษตรอินทรีย์ และการปฏิรูปภาคการเกษตรด้วยเกษตรอุตสาหกรรม

…………………………………………………………………………….

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ : วัชร มีแสงเงิน

อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์