คณะกรรมการด้านปศุสัตว์ ร่วมจัดประชุมวิชาการสมาคมอาหารสัตว์ ครั้งที่ 1/2561

สภาเกษตรกรแห่งชาติ โดย รศ.ดร.เยาวมาลย์ ค้าเจริญ สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานคณะกรรมการด้านปศุสัตว์ ร่วมจัดประชุมวิชาการสมาคมอาหารสัตว์ ครั้งที่ 1/2561 เรื่องนวัตกรรมอาหารสัตว์ 4.0 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ที่โรงแรมรามาการ์เด้น นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม

…………………………………………………………………………..

ข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์

ภาพ : สมาคมอาหารสัตว์

อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์