การประชุมเพื่อติดตาม กำกับ แนะนำ การปฏิบัติงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มที่ 1

การประชุมเพื่อติดตาม กำกับ แนะนำ การปฏิบัติงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2561 ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร โดยมีสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ เข้าร่วมการประชุม