เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ผู้สื่อข่าว

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.2561 เวลา 12.30 น. ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และนายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้แก่นายชาติชาย ศิริพัฒน์ หัวหน้าบรรณาธิการหน้าเกษตร และกองบรรณาธิการ ผู้สื่อข่าว “ไทยรัฐ”

…………………………………………………………………

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์