เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ผู้สื่อข่าว

เมื่อวันที่ 8 ม.ค.2561 เวลา 15.30 น. ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และนายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่นายสุธิพงศ์ ถิ่นเขาน้อย ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์แนวหน้า(หน้าเกษตรและสิ่งแวดล้อม) และนางศิริพรญา สุขวณิช ผู้ดำเนินรายการกระแสข่าวเมืองสยาม

…………………………………………………………………

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์