เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าพบและหารือกับบรรณาธิการในเครือมติชน

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561เวลา 15.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และนายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร เข้าพบและหารือกับนายพานิชย์ ยศปัญญา บรรณาธิการเทคโนโลยีชาวบ้าน นายเจตนา จนิษฐ บรรณาธิการข่าวมติชน ถึงสถานการณ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และได้มอบของขวัญเนื่องในปีใหม่ 2561

…………………………………………………………………

ข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์,วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ : วัชร มีแสงเงิน

อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์