รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าพบประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อหารือการพัฒนาภาคเกษตรกรรม

เมื่อวันที่ 4 ม.ค.2561 เวลา 16.30 น. นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าพบนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อหารือการพัฒนาภาคเกษตรกรรม นับว่าเป็นภาพความชัดเจนตามที่ พรบ.สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 กำหนดให้สภาเกษตรกรฯเป็นหน่วยงานกลางระหว่างรัฐบาลกับเกษตรกร จากเดิมจะมีเกษตรกรแจ้งข้อมูลข่าวสารความต้องการพัฒนาให้สภาเกษตรกรฯ นำไปแจ้งภาครัฐ สองสามปีมานี้นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีต่างให้เกียรติสภาเกษตรกรฯนำแนวนโยบายของรัฐบาลมารับฟังความเห็นก่อนลงไปสู่เกษตรกร อย่างไรก็ตาม สภาเกษตรกรฯในฐานะหน่วยงานกลาง จะยังคงทำหน้าที่ให้สามารถช่วยเกษตรกรให้มั่นคง ยั่งยืนในอาชีพการเกษตร เพื่อให้คงไว้ไทยประเทศเกษตรกรรมตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมายต่อไป

…………………………………………………………………

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ : วัชร มีแสงเงิน

อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์