เวทีเสวนา ” ไทยแลน 4.0 เกษตรกรรม 0.4 สิเฮ็ดจั๋งได๋ “

วันที่ 18 มี.ค 2560 คณะกรรมการด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดเวทีเสวนาร่วมกับศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ในหัวข้อ “ไทยแลน 4.0 เกษตรกรรม 0.4 สิเฮ็ดจั๋งได๋” วิทยากร 1.นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ มูลนิธิชีววิถี 2.นายโจน จันได สวนพันพรรณ 3. นายสมศักดิ์ เครือวัลย์ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง 4. นายธีระ วงษ์เจริญ ปธ.คณะกรรมการด้านการเกษตรฯ 5. นางสาวจิรา บุญประสพ พอดี ครีเอทีฟ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี