ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560