การประชุมร่วมเพื่อหารือมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นหนี้นอกระบบในจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธ์ ที่ถูกเอาเปรียบอย่างไม่เป็นธรรม

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 1 กรมสอบสวนคดีพิเศษ นายอำนวย ปะติเส สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประชุมร่วมกับพันตำรวจเอกไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการผู้ตรวจการแผ่นดิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นหนี้นอกระบบในจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธ์ ที่ถูกเอาเปรียบอย่างไม่เป็นธรรม โดยที่ประชุมได้กำหนดมาตรการทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่ให้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน

ข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ

ภาพ : อภิวัฒน์ มีลาภ