คณะผู้บริหารและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมพิธีรดน้ำและขอพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีรดน้ำและขอพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 โดยมีผู้บริหารสภาเกษตรกรแห่งชาติ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของสภาเกษตรกรฯ เข้าร่วม ณ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารวชิรานุสรณ์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์