ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับประกวดราคาเช่ารถยนต์ของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 84 คัน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2024/06/purchase-67-0024.pdf