ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณพ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2024/02/purchase-67-005.pdf