สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2024/02/purchase-67-004.pdf