สรุปรายงานผลการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

https://nfc.or.th/wp-content/uploads/2023/11/purchase-66-019.pdf